Σκοπός της υπηρεσίας είναι να εξυπηρετήσει άτομα εκτός Αθηνών που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες μας. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως για παράδειγμα με τη χρήση του προγράμματος skype, καθώς και μέσω τηλεφώνου ή/ και διαδικτύου.